مدارک مورد نیاز جهت معرفی مباشر

  1. اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
  2. اصل و کپی کارت پایان خدمت (متولدین 1344به بالا)
  3. اصل و کپی کارت ملی
  4. عکس 4*3 جدید( پشت نویسی شده) 3 قطعه
  5. تذکر: مباشر معرفی شده باید فاقد پروانه کسب – کارت مباشرت و پرونده یا واحد صنفی باشد
دکمه بازگشت به بالا