مدارک مورد نیاز جهت تقاضای پروانه کسب

 1. اصل و کپی هرگونه قرارداد عادی یا رسمی به نام متقاضی 1 برگ
 2. فتوکپی سند ملک یا سند اجاره رسمی قبلی ( در صورت مالک بودن متقاضی ، ارائه اصل و کپی (سند مالکیت و بنچاق ) نیز الزامی می باشد )
 3. اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 4. اصل و کپی کارت ملی
 5. اصل و کپی کارت پایان خدمت ( متولدین 1344 به بالا )
 6. عکس 4*3 جدید 3 قطعه ( پشت نویسی شده )
 7. برگ اظهارنامه جدید و مالیات مشاغل
 8. تاييديه کدپستي واحد صنفي با نشاني صحيح از ادره پست منطقه
 9. کپی فیش تلفن یا برق مغازه
 10. تذکر: حضور شخص متقاضی پروانه کسب جهت تشکیل پرونده الزامیست
 11. تذکر:در صورت داشتن شریک اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه -کارت ملی-کارت پایان خدمت
 12. عکس 4*3 جدید 1 قطعه ( پشت نویسی شده )
دکمه بازگشت به بالا