درخواست مجوز حراج

لازم به ذکر است: 1.طبق قانون نظام صنفی واحد صنفی در هر فصل فقط یک ماه میتواند فروش فوق العاده داشته باشد. 2.لطفا 48 ساعت پس از ارسال درخواست مجوز حراج با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

. .

شماره پرونده درج شده برروی جواز واحد صنفی

لطفا فیلد مورد نظر به این صورت وارد شود **/**/**13

**/**/**13

تصویر کپچا
دکمه بازگشت به بالا